Want ieder van mijn tantes en ooms vertelt graag over onze voorouders, en keer op keer vind ik het heerlijk om hiernaar te luisteren. Maar ze verschillen nogal eens van mening, en de verhalen veranderen met de jaren.

Ook ben ik me bewust van de grote invloed die onze voorouders nu nog hebben op de generatie van mijn ouders. Maar dat niet alleen. Hun gebruiken, levenservaring, karakters en opvattingen drukken zelfs een belangrijke stempel op mijn generatie en de generaties na mij. En dat werpt veel vragen op. Wie waren zij écht en wat hebben ze meegemaakt?

Hierdoor is het idee ontstaan voor het afnemen van levensinterviews. Aan de hand van diepgaande gesprekken stel ik boeken samen waarin mensen hun nageslacht bij de hand nemen op een mooie en leerzame reis door een tijd die nog altijd invloed op ze heeft.

Niet alleen als communicatieadviseur ben ik bekend met interviewen en schrijven. Ook als kind al stelde ik vragen aan zowel volwassenen als jonge mensen. Ik wilde weten wat ze écht bewoog, wat ze voelden, hoe ze dachten, wat ze meemaakten, hoe hun tijd eruitzag, hoe ze met diverse omstandigheden omgingen en hoe dat hen weer vormde. Hiernaar luisterde ik geboeid en stelde nog meer vragen. Het resultaat was dat ik veel over mensen wist en het mooi na kon vertellen. En dat is nog steeds zo.
Daarom kan ik u helpen om de meest waardevolle erfenis na te laten die er is: een antwoord op de vragen die velen van uw kleinkinderen en achterkleinkinderen over hun afkomst zullen hebben.


Alexandra Heering
FOTO: JEAN PIERRE HEIJMANS
© 2011 ALEXANDRA HEERING